Tôn chỉ Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu

         Việt Y Đạo là giúp hoàn thiện con người về mặt thể chất lẫn tinh thần để trở thành người có ích cho xã hội và hưởng được hạnh phúc ngay trong cõi trần gian này. Xin thưa trước với quí độc giả, chữ ĐẠO ở đây không phải là tôn giáo như đạo Phật, đạo Thiên Chúa...  nhằm đưa con người đến chỗ giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử hay về với Chúa ở cõi thiên đàng, mà Đạo ở đây có nghĩa là ĐẠO LÀM NGƯỜI hay một nghệ thuật sống giúp cho con người tiếp cận Chân Thiện Mỹ, sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, tự tin hơn, độc lập hơn, tự do hơn, bình an hơn và minh triết hơn, đồng thời bớt tham lam, kiêu ngạo, thành kiến, đua đòi, nịnh hót, ích kỹ, a dua..., ngõ hầu góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn ở cõi đời này.

 GS TSKH  Bùi Quốc Châu

Добавлено 03.05.15 12:29


Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu.
Lịch sử Diện chẩn Bùi Quốc Châu
Bài giảng 1: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp
Bài 1: MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VINA THERAPY PHÉP CHỮA BỆNH THEO LỐI VIỆT NAM Phải chăng các nước trên thế giới đang có khuynh hướng tìm về những vấn đề mới lạ nói lên được bản sắc dân tộc mình. Phải chăng đó là những chỗ dựa vững chắc để cho một dân tộc có thể tiến lên? Và đồng...


Diện Chẩn điều khiến liệu pháp

 

 

Diện Chẩn điều khiến liệu pháp và phương pháp Xoa bóp Việt Nam (Vinamasage) giúp con người biết cách khai thác, vận dụng những năng lực trong cơ thể của mình để phòng chống bệnh tật, có sức khỏe thông qua các huyệt và các vùng liên quan các bộ phận trong cơ thể. Qua đó người học cũng sẽ ý thức được rõ ràng và sâu sắc lẽ biến dịch của tạo hóa, lý sắc không của Phật giáo, tư tưởng phác chấp của Thiền tông, thuật tự nhiên của Lão – Trang.

Tóm lại, qua sự thực hành Diện Chẩn lâu ngày, người học sẽ ngộ ra được chân lý của vũ trụ, của cuộc sống và tự nhiên sẽ thấy yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên, tạo vật và thích giúp đỡ người khác. Tức sẽ đưa con người tiến dần đến chỗ Chân (sự Thật), Thiện (điều Tốt) Mỹ (cái Đẹp). Điều này cũng có nghĩa là sẽ giúp người thực hành Diện Chẩn tiến hóa về thể xác lẫn tinh thần, kể cả về mặt tâm linh.

Добавлено 24.10.15 14:24


DIEN CHAN CA da sua.mp4
Скачать(22,68 МБайт)
Добавлено 25.10.15 19:46
 
Việt Y Đạo